top of page
Feltona PU Lakk Matt
 • Feltona PU Lakk Matt

  Feltona 2 komp. PU matt er en løsemiddelfri, matt polyuretan topplakk med god slitestyrke, ripefasthet og UV stabilitet. Feltona 2 komp. PU matt er beregnet som toppstrøk til bruk på betong, tre, mikrosement og herdeplast.

   

  Bruksanvisning

   

  Forbehandling

  Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Rengjør med Husvask eller Gulvrens. Maks restfuktighet i underlaget 4 %. Overflatetemperaturen må være minst +12 °C ved påføring, og være minst 3 °C over gjeldene duggpunktet.

   

  Blanding og Påføring

  Del A og del B bør ha en temperatur over +12°C ved blanding. Rør først opp del A med langsom gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Hell blanding over i ny bøtte. Bruk sil for å fjerne eventuelt slagg. Blandingen må brukes omgående. Påføres med rull eller airlesssprøyte, med en tykkelse på 0,15 –0,20 kg/m2 per m2. Feltona 2 komp. PU matt kan påføres i flere lag for økt styrke og slitasje evne.

   

  Herdetid

  Feltona 2 komp. PU matt er ferdig herdet etter 6 døgn, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd.

   

  Lagring

  Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

   

  Avfallshåndtering

  Flytende maling og lakk skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men levers til godkjent mottak for farlig avfall.

   

  Øvrig informasjon

  Lakken tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk, det kan føre til nyanseforskjeller.

   

  Sikkerhet

  Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade på luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.

   

  Bruksdata

   

  Farge: Base klar, transparent matt

  Påføringsmetode: Påføres med rull eller airlesssprøyte

  Rengjøringsmiddel: Vann eller rengjøringsmiddel for polyuretan. Herdet produkt fjernes mekanisk

  Tynning: Skal ikke tynnes

  Anbefalt forbruk: Ca. 0,15-0,20 kg/m2

  Antall strøk: 2-3

  Støvtørr: 6 timer (20°C, 505 R.H)

  Tålergangtrafikk: 24 timer (20°C, 505 R.H)

  Påføringstemperatur: Fra +12°C Ll +30°C i underlag og luft, og minst 3 °C over gjeldende duggpunkt.

  Herdetid: 6 døgn

  Holdbarhet: 18 måneder i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur

   

  Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før herding.

   kr 1 350,00Pris
   bottom of page