top of page

Personvern

Hos Zenzorama er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt, i samsvar med EUs personvernforordning.
Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi eventuelt måtte bruke dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar sikkerheten rundt opplysningene.

Personvernerklæringen gjelder aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter.

Skjermbilde 2019-11-26 09.59.31.png

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og Zenzorama.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre salg, markedsføring og kundeservice. 

Vi kan bruke opplysningene til følgende formål:

  • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produktkampanjer.

  • Sende deg informasjon om produktene du har kjøpt fra oss.

  • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.

  • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post eller telefonsamtaler).

  • Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, faktura, påminnelser og lignende.

Hvilke typer personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, gateadresse og e-post. Vi kan også samle inn servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, dokumenter og e-post.

Vi samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike indentifaktorer eller sensitive personopplysninger.

Hvor lenge beholder vi personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning. Det betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss.

Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.

Retten til å registrere en klage til en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine behandles på, kan du kontakte meg via kontaktskjemaet under "Kontakt" i hovedmenyen, så det kan endres.

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndigheten kan kontaktes på www.datatilsynet.no

bottom of page